Bestemmelser

Bestilling og betaling

Bestilling kan ske telefonisk eller skriftligt, enten pr. brev eller e-mail  til vores kontor. De vil hurtigst muligt modtage et rejsebevis samt indbetalingskort til indbetaling af depositum og restbeløb. Ved bestilling bekræfter kunden samtidigt at have læst disse rejsebestemmelser. Ved bestilling betales depositum kr. 1000,- pr. person. (indenfor 5 dage) Restbeløb skal være os i hænde senest 80 dage før afrejsen.

Prisændringer

Ved væsentlige ændringer i skatter, valutakurser, oliestigninger, færgepriser og andre forhold, som vi ikke har indflydelse på, forbeholder vi os ret til at opkræve tillæg. Ændringer også kan medføre en reduktion af rejseprisen.

Afbestilling

Der må påregnes et administrationsgebyr på  200 kroner ved  ændring af rejsemål eller afrejsedato indtil 8 uger (56 dage) før afrejse. Senere ændringer betragtes som afbestilling og ny bestilling. Ved afbestilling mellem. 30‑14 dage før afrejse er 50 % af rejsens pris tabt. Ved afbestilling mindre end 14 dage før afrejse er hele rejsens pris tabt.

Det tilrådes at tegne Europæiske Afbestillingsforsikring til brug i tilfælde af akut sygdom hos rejsedeltageren selv, ledsager eller nærmeste familie. Se muligheder her.

Forsinkelser

Forsinkelser, der skyldes bus‑ og chaufførforhold, er selvfølgelig uden udgifter for kunden.Vi påtager os intet ansvar for forsinkelser pga. vejrlig, politiske indgreb, færgers drift, trafikale forhold el.lign. og der kan ikke kræves erstatning for disse forhold.

Aflysning

Nord&SydRejser har ret til at aflyse en rejse af følgende årsager:

  • Katastrofer, krigshandlinger, uroligheder, strejke og lignende.
  • Såfremt Nord&SydRejser ikke har modtaget et tilstrækkeligt antal tilmeldinger ved busrejser, svarende til 30 personer pr. rejse. I et sådant tilfælde er Nord&SydRejser forpligtet til at underrette rejsedeltageren senest 14 dage før afrejse.

Aflyses en rejse i henhold til ovenstående punkter, udbetales det indbetalte beløb uden fradrag. Der ydes ikke yderligere erstatning.

Rejsendes ansvar

Rejsedeltagere, der ikke møder rettidigt på aftalte mødested eller ikke har medbragt et gyldigt pas, kan ikke påregne nogen form for godtgørelse. Rejsedeltagerne er forpligtet til at respektere ordensbestemmelserne som er gyldige for transportmidler, hoteller samt optræde således, at øvrige rejsende ikke generes. Tilsidesættes disse regler, forbeholder Nord&SydRejser sig ret til at udelukke rejsedeltageren fra rejsen. Deltageren må da selv bekoste hjemrejsen og der ydes ingen godtgørelse for tabt rejse.

Reklamation

Eventuelle reklamationer over hotel eller andet vedrørende rejsen skal fremsættes straks på stedet til rejselederen, så eventuelle fejl eller mangler kan blive rettet.

Forsikring

Nord&SydRejser anbefaler, at der gennem Europæiske Rejseforsikring tegnes en Hjemrejseforsikring, der dækker hjemtransport m.v., der tidligere var dækket af den offentlige sygesikring. Læs mere her.

Pas og visa

Husk at medbringe gyldigt pas, der anmodes om at blive opbevaret i håndbagagen. For danske statsborgere kræves der ikke visum til de rejselande, som Nord&SydRejser har som destinationer. Udenlandske statsborgere skal selv søge oplysning om visumregler hos det/de pågældende landes ambassader, som rejsen omhandler. Husk også at søge til lande, der køres igennem.

Bagage

De rejsende er selv ansvarlig for at bagage kommer med og af bussen. Evt. erstatningskrav vedr. stjålet, forsvundet eller beskadiget bagage skal rettes til eget forsikringsselskab. Al bagage skal være pakket forsvarligt i kuffert, tasker eller lukkede kasser. Max. 1 kuffert / kasse samt 1 par ski og støvler.  Max. 25 kg bagage pr. person.

Samarbejdspartner

Gadstrup Bustrafik.

 
Der tages forbehold for trykfejl.