Juridiske bemærkninger

Vigtig bemærkning:

Denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål og udgør ikke en erstatning for professionel rådgivning eller service. Vi stræber efter at sikre, at oplysningerne på denne hjemmeside er nøjagtige og ajourførte, men vi kan ikke garantere fuldstændigheden, nøjagtigheden eller pålideligheden af disse oplysninger.

Vi påtager os intet ansvar for tab eller skader, som måtte opstå som følge af brugen af denne hjemmeside eller de oplysninger, der er offentliggjort på den. Vi kan heller ikke holdes ansvarlige for eventuelle problemer eller skader, der opstår som følge af at bruge tredjeparts hjemmesider eller tjenester, som vi linker til.

Vi anbefaler, at du altid gør din egen research og overvejer dine personlige behov og forhold, før du træffer beslutninger om rejser eller andre aktiviteter. Hvis du er i tvivl, anbefaler vi, at du søger professionel rådgivning eller tjenester fra en kompetent rejseagent eller anden relevant professionel.

Endelig er det vigtigt at påpege, at oplysningerne på denne hjemmeside kan ændre sig uden varsel, og at vi forbeholder os retten til at opdatere eller ændre oplysningerne på ethvert tidspunkt og uden varsel.

Tilmelding og betaling
Tilmelding til en rejse sker til Nord & Syd Rejser på mail : nordogsydrejser@gmail.com Ønsker du en bekræftelse sendt med posten beregner vi et tillæg.
Pladsantallet er begrænset, så derfor er det i egen interesse, at tilmelding sker så tidligt som muligt.
8 dage efter tilmelding betales depositum 20 % plus evt. afbestillingsbeskyttelse. Restbeløbet betales 62 dage før afrejse.

Nord & Syd Rejser aflysning eller ændring
Aflysning kan finde sted, hvis der ikke er opnået tilstrækkeligt deltagerantal. Ved aflysning af en rejse godtgøres det fuldt indbetalte beløb. Nord & Syd Rejser er forpligtet til senest 30 dage før afrejse at underrette rejsedeltagerne, såfremt der ikke er tale om en pludselig opstået situation.
Nord & Syd Rejser forbeholder sig ret til at ændre en rejse, hvis tvingende forhold gør dette nødvendigt, f.eks. omlægning af en rejserute, ændring af overnatningssteder samt at flytte gæster til et andet hotel af samme standard. Vi anerkender i øvrigt ikke klager over uens værelsesstandard. Nord & Syd Rejser kan endvidere under rejsen ændre i rækkefølgen og sammensætningen af lokale udflugter.
Nord & Syd Rejser kan under særlige forudsætninger hæve eller sænke rejsens pris. Ændringen skal bero på væsentligt ændrede valutakurser, skatter, afgifter, nye skatter og/eller afgifter, stigninger på brændstof og lign. En prisændring vil blive varslet hurtigst muligt og senest 20 dage før afrejse. Nord & Syd Rejser kan dog aldrig forhøje rejsens pris med mere end 8 %.
Påstigningsplan og -tider samt hjemkomsttider er vejledende og berettiger ikke til prisreduktion pga. evt. forsinkelser/ændringer. Ved for få tilmeldinger fra et opsamlingssted kan Nord & Syd Rejser anvise alternativt opsamlingssted mod betaling af billet til offentligt transportmiddel.

Rejsedeltagerens afbestilling uden afbestillingsbeskyttelse
Indtil 42 dage før afrejse er 20 % af rejsens pris tabt.
Indtil 21 dage før afrejse er 50 % af rejsens pris tabt.
Senere afbestilling end 21 dage før afrejse medfører, at hele det indbetalte beløb er tabt.
 

Afbestillingsbeskyttelse
Nord & Syd Rejser anbefaler, at man tegner en afbestillingsbeskyttelse. Afbestillingsbeskyttelsen skal bestilles samtidig med rejsen og dækker i henhold til beskyttelsens produktark.
Såfremt rejsedeltageren afbestiller sin rejse og afbestillingen er dækket i henhold til produktarket tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket forsikringspræmien. Nord & Syd Rejser orienteres straks hændelsen indtræffer. Udgift til lægeerklæring og anden dokumentation afholdes af forsikringstager.

Særlige forhold
Rejsens pris

Rejsens pris inkluderer de under rejsen nævnte ydelser og moms efter særordning for rejsebureauer.

Samtykke
Ved rejsebestilling gives der samtykke til, at Nord & Syd Rejser må opbevare deltagernes personoplysninger og efterfølgende må kontakte rejsedeltageren mundtligt og skriftligt. Oplysningerne videregives aldrig til uvedkommende tredjepart og samtykket kan til hver en tid trækkes tilbage ved henvendelse til Nord & Syd Rejser

Transferbusser
Transferbusser er som oftest af lavere standard end selve rejsebussen, og dette berettiger ikke til prisreduktion. Sædereservation er ikke gældende i transferbusser, og dette berettiger heller ikke til prisreduktion.

Bagage
Enhver deltager er selv ansvarlig for egen bagage. Nord & Syd Rejser er ikke ansvarlig for beskadiget eller bortkommen bagage.

Forbehold
Der tages forbehold for trykfejl og fejl i rejsens pris.

Rygning
Rygning i bussen er ikke tilladt for deltagere eller personale.

Glemte sager
Såfremt ejendele, der er glemt under rejsen, ønskes eftersøgt, beregnes et ekspeditionsgebyr på kr. 100,- + evt. forsendelsesgebyr.

Visum
Ændringer i visumbestemmelser bærer rejsedeltageren selv risikoen for, og Nord & Syd Rejser hæfter ikke herfor.

Rejsegarantifond
Nord & Syd Rejser er tilsluttet Rejsegarantifonden (nr. 2300 ).